Tillsammansskapet

Expos führer Alexander Bengtssonalexander-bengtsson organiserar numera (bakom kulisserna) den tidigare löst sammanhållna våldsvänstern i en ny organisation, skapad av Expo som kallas Tillsammansskapet http://tillsammansskapet.se/

Kippt från Tillsammansskapet webbsida

Tillsammans för lika villkor!
Förbundet Tillsammansskapet samlar lokala rörelser som genom organisering arbetar för rättvisa och sammanhållning. Från att ha varit en aktivistplattform blev vi den 30 november ett förbund. Tillsammansgrupper finns på över 30 platser i Sverige.

Här kan du se var vålds-vänstergrupperna finns

http://tillsammansskapet.se/engagera-dig-mot-rasism/

Så här skriver Revolutionära Fronten på sin Facebook sida.

Nya tider kräver nya lösningar

Revolutionära Fronten har funnits som organisation sedan 2002. Genom åren har vi genomgått en rad förändringar i takt med samhällsklimatets utveckling. Nu har vi kommit till en punkt där vår tidigare plattform inte längre fyller avsedd funktion. Därmed väljer vi att avveckla organisationen.

Drömmen om det socialistiska samhället lever kvar även om Revolutionära Frontens tid är förbi.

Kampen fortsätter!

/Revolutionära Fronten
2015-09-27
Sverige”