Makten exponerad

Våldsvänsterns nya namn – Tillsammansskapet

Uppdaterat Expos årsredovisning 2015 under Ekonomi


Svenska makthavare inom politik och journalistik får sina tankar och åsikter, influerade av, styrda och kontrollerade av huvudorganisationerna i Expo-nätverket samt starka ekonomiska intressen. Dessa kommunistiska vänsterextrema organisationer är, EXpo, PIscatus och REsearchgruppen. Härefter benämnda som EXPIRE. Dessa sidor beskriver dessa organisationer, dess medlemmar och den rasaktivistiska verksamhet de bedriver. De som behöver dömas på för sina handlingar i tiden.
https://expomakt.wordpress.com/expire/

Organisationernas ideologiska rötter kan spåras tillbaka till den barbariska mördarideologin kommunismen och den ryska revolutionen. De som skapade och genomförde den blodiga ryska revolutionen var alla judar. Kommunismens ideologi, Karl Marx, revolutionens ledare Lenin, den röda armens och koncentrationslägrens skapare Lev Trotskij och den röde bankiren Olof Aschberg som skötte finanserna var alla judar som influerats av judendomens tankemönster.

De röda rasisterna som kallar sig antirasister
Expos grundare Stieg Larsson var medlem av det Trotskistiska partiet Socialistiska Partiet (Fjärde Internationalen) Sociopaten Tobias Hübinette som också var med och grundande Expo skrev ”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!” Den ryska revolutionens ”den röde bankiren” Olof Aschberg sonson Robert Aschberg leder och utvecklat och förvaltar de vänsterfascistiska organisationerna Expo, Piscatus och Researchgruppen. De kallar sig journalister men är i verkligheten kommunistiska anarkister och rasister som vill skapa kaos. För att citera Robert Aschberg. ”Allting strävar efter kaos. Det är konflikter och motsättningar som driver utvecklingen framåt. Allt det vanliga, det gängse, försvinner i historiens malström.

Våldsvänstern byter skepnad i Sverige
Expo/Researchgruppen organiserar och utbildar våldsvänstern i Sverige under täcknamnet ”Tillsammansskapet”. Finansiärer som Georg Soros, Fackföreningar och Postkodlotteriet finansierar dessa kommunisters ambitioner att skapa anarki och kaos i Sverige. Vänsterfascisternas barbari med lögner om antirasism lever och frodas i dagens Sverige. De känns igen genom trossatsen och lögnen om ”allas lika värde”. Hitintills har de lyckats bra. Må de ruttna i helvetet som de skapar. Läs senaste årsberättelsen här och förstå vilka som finansierar skapandet av kaos i Sverige.
https://expomakt.wordpress.com/ekonomi/

Du är åsiktsregistrerad hos EXPIRE
EXPIRE är en åsiktsregistrerings och propagandaorganisation, ”uppbyggd som en klassisk underrättelsetjänst” enligt Jan Guillou. Företrädare för organisationerna har bla. sagt att ”Kommunismen är en vetenskap” och har kallat sig själva för ”Sveriges Stasi”. Organisationerna får personuppgifter för alla svenskar från upplysningsföretaget Bisnode.
Organisationerna använder offentlighetsprincipen och tidningars utgivningsbevis för att samla in offentliga dokument över alla Sveriges innevånare. (Läs mer under rubriken Piscatus.) De kombinerar insamlingen av miljontals dokument från myndigheter med spionage och olaglig hackning av databaser för att få tillgång till användarregister och för att kartlägga människors åsikter. Kartläggningen av människors åsikter säljer de sedan till tidningar som Aftonbladet och Expressen. Alla medlemmar i EXPIRE får automatisk skyddade adresser i myndigheternas register samtidigt som de får tillgång till alla svenskars person och adressuppgifter. Polisen och Säkerhetspolisen skyddar och samarbetar (enligt egen utsago) med dessa våldsbenägna vänsterextremister.

EXPIRE har starka band och tentakler till den autonoma våldsvänstern som i sin tur utsätter politiker, myndighetspersoner och mediala personer för hot och våld.
EXPIRE är en semitisk-kommunistisk underrättelse och propagandaorganisation som med påverkan baserad på halvsanningar och lögner, bedrägeri och hyckleri har tentakler och påverkar individer och organisationer Polisen, SÄPO, Åklagare och Domstolar, Fackföreningar, Sveriges Television och Radio, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen, ja ända upp på regeringsnivå. Dessa sidor visar vilka som ingår och arbetar för EXPIRE och deras verksamhet, men även de som samverkar och påverkas av organisationerna. Expo-nätverket, EXPIRE är ett mycket allvarligt hot mot demokratin och åsiktsfriheten, vilket din vardag idag bevisar. Hur många gånger skall en person som tilldelats ansvar och myndighet få säga. – Vi var naiva och fattade fel beslut eller överhuvudtaget inte låtsas om konsekvenserna och följderna av deras åsikter, beslut och handlande.

Socialismens, nationalsocialismens och hatets nya skepnad
Det ironiska är att även Stalin och Hitler hade judiskt påbrå. Att kommunismen är en barbarisk mördarideologi har historien visat. Historien upprepar sig, återigen. Samma typ av mentalitet, förakt och hat mot judar som nationalsocialisterna piskade upp hos folkpöbeln under 30-talet, samma typ av förakt och hat mot meningsmotståndare och invandringskritiker har det socialistiska/kommunistiska nätverket EXPIRE lyckats påverka och piska upp hos journalister inom TV/Tidningar och politiker, men även hos en större del av befolkningen. Istället för att brännas på bål, så döms människor till offentligt förtal och smutskastning istället. Följden kan vara att människor förlorar sina vänner, sitt jobb och till och med begår självmord. Ansvariga för spridningen av nazismens och dess mentalitets nya skepnad, som ibland även kallas för neo-fascism, de ska tydliggöras. För att sprida och skapa kaoset i Sverige använder EXPIRE de ytterst sjuka religionerna Judendomen och Islam som medel och slagträd, verktygen för den ras-aktivism de kallar antirasism.

Judendomen är en barbarisk, narcissistisk och rasistisk religion.
Det är bara att läsa Judendomens heliga skrifter Talmud och Tanaka för att se hur judar ser sig själva som det utvalda folket av gud och alla icke-judar är värdelösa och kan behandlas som skit av judar. Judendomen är extremt föraktfull och hatisk mot andra folk än judar. Judarnas behandling under andra världskriget av nationalsocialister, används av EXPIRE för att i retorik koppla (skuldbelägga) åsiktsmotståndare till den nationalsocialistiska ideologin genom stämpling med ord som, rasister, naziser, fascister eller anti-semiter.

Islam är en barbarisk mördarreligion.
Islams heliga skrift Koranen är full av judehat. Islam är en religion av fylld av hybris och där andra religioner är värdelösa och de som inte konverterar till islam ska dödas eller betala religionsskatt. Alla krigen mellan muslimer har sitt ursprung 1400 år tillbaka efter Muhammeds död. Tvisten handlar om vilka som har den rätta tolkningen av Islam, Shia eller Sunni. Islam är en primitiv mördarreligion. Det har historien och även barbariet som nutidens människoslakt i muslimska länder visar. De som kritiserar den sjuka mördarideologin/religionen islam blir stämplade som islamofober eller än värre, får en dödsorder (fatwa) mot sig. Detta gör islam till den farligaste läran mänskligheten någonsin har skådat. Islam måste utrotas från jordens yta.

Utrota dessa barbariska, hatiska och rasistiska läror
Alla barbarer med deras sjuka religioner och ideologier har lika värde och känner samhörighet med varandra med deras hat. Vakna upp! ni naiva, korkade, passiva svenskar som inte vill se och förnekar verkligheten. Eliminera och utrota de för civilisationen värdelösa barbariska läror och skicka dem till historiens skräphög. De som samarbetar, samverkar eller påverkas av Expo-nätverket EXPIRE benämns härefter som Expired.

Upprop – Hemfrid
För snart 800 år sedan, i mitten på 1200 talet instiftade Birger Jarl fridslagar för att svenska folket skulle kunna känna sig trygga. Våldtäkt av en kvinna bestraffades då med döden. Idag så försöker makthavare i media, TV och tidningar, politiker, riksdagsmän och polis hemlighålla att ”ensamkommande barn” ofredar och våldtar kvinnor och barn. Alla är i deras ögon inte lika värda, utan istället trycker de ner åsikter och stämplar och mobbar de som tycker det är fördjävligt som rasister och främlingsfientliga. Maktens män och kvinnor har förverkat sitt förtroende. Ni ska hålla alla medlemmar i Expo-nätverket och alla journalister som använt deras åsiktsdatabas och alla riksdagsmän i minst de 3 senaste regeringarna, personligt ansvariga för allt det lidande som deras manipulationer orsakat enskilda människor, direkt eller indirekt. Återupprätta fridslagarna!

Tipsa oss med uppgifter om medlemmar i EXPIRE och om deras adress, mail och telefonnummer.

Expo-nätverket har korrumperat i princip alla med makt i Sverige ända upp på regeringsnivå. Alla myndigheter och organisationer, tex datainspektionen, riksåklagaren, åklagare, rikspolisen, alla politiska partier och dagstidningar har besökt denna blogg, men ingen politiker eller myndighet har agerat mot missbruket av offentlighetsprincipen och utgivningsbevis. Sverige är genomkorrumperat och verkligheten bevisar det.

Denna blogg startades i januari 2012. Syftet med bloggen är att upplysa om den svenska vänstermaffian, bestående av stiftelsen Expo, organisationerna Piscatus och Researchgruppen, en vänsterextrem organisation med rötterna i socialistiska partiet och i den militanta fascistiska vänsterorganisationen AFA.

Bloggen visar Expo-nätverkets propagandaorganisation EXPIRE i sin helhet och dess kopplingar till militanta vänsterextremister samt hur några nyckelpersoner, Expos Mikael Ekman, brottsdömda AFA ledarna Martin Fredriksson, Mathias Våg och miljonären Robert Aschberg är ”spindlarna i nätet” för en stor och avancerad maffialiknande underrättelse och propagandaorganisation som byggt ett åsiktsregister som omfattar alla svenskar, inklusive poliser, åklagare och myndighetspersoner med skyddade identiteter.

För demokratins skull och bevarande, ställ alla politiker, journalister, fackföreningsfolk till svars för den ökande brottsligheten och ökande skatter och ett försämrat välfärdssystem. Ring, mejla och ställ frågor till de som hycklar, ljuger, undanhåller fakta och mörkar verkligheten och som istället smutskastar de som ifrågasätter det som händer i Sverige.

Registrera ett konto på den anonyma email-tjänsten Tutanota, skicka mail som inte kan spåras till din IP-adress. Skit i Jantelagen, utan ställ krav på politiker, journalister och makthavare att det blir lag och ordning i riket.

De dödar med ord och uthängningar av anonyma
”Mediedreven är den enda form av dödsstraff vi har kvar i Sverige. Det dödar inte människor rent fysiskt, men det dödar något av själen och sargar dig som människa.” – sagt av Fredrik Reinfeldt.
Han är själv en av många som piskat upp hatstämningar mot åsiktsmotståndare. Expo-nätverket har dödgräveriet som affärsidé – att gräva gravar för människors psykiska hälsa med verbal smutskastning. Resultatet blir ofta att människor blir uteslutna ur facket, förlorar sina jobb, förlorar sina vänner eller skräms till tystnad eller gör avbön. Några drabbade har till och med tagit sina liv.
Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski har sänt några av dessa ”dödgrävare” till den 70-åriga kolumnisten ”Julia Ceasar” för att på klassiskt förföljelsemaner skrämma henne till tystnad. Inte förvånande då Wolodarski i DNs skrivit ledare som argumenterar för könsstympning, åsiktsförbud och med en personalpolitik ”Frysboxen” som påminner om nazisternas koncentrationsläger i miniatyrformat. Dagens Nyheter har 16 journalister som registrerade användare av Researchgruppen/Piscatus personregister av alla svenskar, deras förehavanden och åsikter. Wolodarski har även skrivit en ledare om när han använde det kriminella personregistret. Återstår att se om dödgrävarna, Expressens Thomas Mattsson och Expoiten Annika Hamruds sedan länge planerade uthängning av Julia Ceasar identitet, tystar henne. Vi hoppas att så inte blir konsekvensen av det pressetiska övertrampet och bortförklaringarna att att ”Demokratin mår bäst av uthängningar”
https://expomakt.wordpress.com/annika-hamrud/

Bonnier-sfärens agenda är tydlig. Kritiska röster ska tystas med alla medel, även med hjälp av kriminella nätverk om så behövs.

Expo-nätverkets organisation är en kommunistisk, anarkistisk cancertumör som manipulerar journalister, politiker och andra lågintelligenta till en sjuk, förvrängd och förenklad verklighetssyn. Det varken journalisterna eller politikerna fattar, är den falska förljugna retoriken i förhållande till verkligheten, skapar en polarisering och förakt mot journalister, politiker och invandrare.
Kriminella invandrares avskyvärda gärningar som mord, våldtäkter, bilbränder, åldringsrån … (listan kan göras väldigt lång) blir alltmer vanliga och allt fler svenskar blir utsatta för brotten. Polisen blir alltmer maktlösa och förtroendet för Polisen och rättsväsendet rasar, när de inte löser brott och skyddar medborgare från brottslingar, utan heller avskriver brotten.
Vad blir konsekvenserna för de som orsakat kaoset i Sverige?
Är den svenska staten legitim med DÖ och alla brutna vallöften?

Varför har Robert Aschbergs företag Piscatus och den vänsterextrema organisationen Expo, den största privata underrättelsetjänsten i Sverige? Ttillsammans med kriminella AFA dokumentation/Researchgruppen utför de dataintrång och har olagliga databaser som kartlägger privatpersoners åsikter, vilka senare publiceras i dagstidningar eller så hotas personerna av Expo-nätverkets aktivister inom den fascistiska AFA rörelsen.

Judendomen, Islam och Kommunism är alla ren ondska och omhuldas av Expo under en täckmantel av godhet.
Alla dessa 3 religioner-ideologier är olika varianter, skepnader av fascism och totalitarism.
Läs vad en Mona Walter fd muslim tycker om Islam.
http://www.nyatider.nu/intervju-med-mona-walter-islam-ar-ren-ondska/

Huvudagendan för Expo-nätverkets organisationer Expo, Piscatus och Researchgruppen är att tysta kritik mot invandringspolitiken och konsekvenser av det som följer i invandringens spår. Då framförallt offentlig kritik från den miljon svenskar som stöder Sverigedemokraternas kritiska åsikter om invandringen.
Alla i Expo-nätverket är anti-demokratiska socialister, kommunister eller anarkister i någon form och de har en agenda att destabilisera det svenska samhället och tysta all kritik i den ”goda mångkulturens” namn.

Expo tillsammans med Piscatus och Researchgruppen är en hatisk propagandaorganisation enligt traditionellt anarkistisk, kommunistiskt mönster. Journalister på tidningar, TV och politiker är nyttiga papegojor och idioter som spelar med i spelet för att inte förlora karriären eller få lite applåder på Twitter.

Expo-nätverkets agenda och metodik för att tysta kritiker och öka invandringen. Stämplar alla som ifrågasätter, men aldrig svara på frågor.

https://www.youtube.com/watch?v=FfpeEIv8CRo

 • Omdefiniera begrepp med negativ betydelse, som rasist, fascist, främlingsfientlig så att all kritik av invandringspolitik eller kritik rörande invandringens effekter kan omfattas.
 • Låta hatet få en ny subtil skepnad med skuld-associationer till historiskt våld.
 • Expo skriver hat-artiklar om SD politiker som uttrycker sig ”rasistiskt” enligt Expos och medias definition.
 • Piscatus samlar in miljontals offentliga dokument som används av Expo-nätverket och journalister inom tidningar och TV för att svärta ner och tysta kritiska.
 • Researchgruppen hackar websidors användarregister och databaser för att kunna identifiera de som skriver i web-tidningars kommentarfält och på Flashback.
 • Organiserar mot-demonstrationer för överrösta publika tal eller sammankomster.
 • Researchgruppen informerar grupperingar inom våldsvänstern som utför dödshot och fysiska angrepp mot privatpersoner, politiker och myndighetspersoner som har identifierats.
 • Expo och Researchgruppen skapar rädsla hos myndighetspersoner för att angripas på websidor, sociala medier, tidningar och TV om de skulle följa de kriterier som lagarna föreskriver. Tänk på alla ”snyftreportagen” och svaren ”jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet”
 • Destabilisera och öka rädslan i samhället genom att ökad brottslighet som våldtäkter, rån, bränder utförda av kriminella med invandrarbakgrund.
 • Anmäla uttalanden för brott och åtal för ”hets mot folkgrupp” om någon tex kritiserar islam.
 • Expo och journalister ringer upp och konfronterar personer med frågor om personernas åsikter kring någon händelse, för att skapa en rädsla att uttrycka åsikter, med vetskap att svaren kan bli en artikel i media.
 • Tysta kritik i media mot rapportering om invandringens konsekvenser. Det har gått så långt att somaliska grupp-våldtäktsmän som är somaliska medborgare kallas för svenskar i alla tidningar och TV. Alltför att inte visa verkligheten för svenska befolkningen.
 • Tysta politiker från att säga sanningen om konsekvenserna som följer i invandringens spår. Tex. Det finns ännu inget politiker eller ekonom som uttalat härlett bostadsbristen och prisökningarna på bostäder, lånekarusellen till ökad efterfrågan pga invandringen. Politikerna och ekonomerna säger istället att det byggs för litet bostäder.
 • Tysta invandringskritiska politiker inom Sverigedemokraterna, så att även de undanhåller sanningar och konsekvensanalyser om invandringen för allmänheten.
 • Researchgruppen, Expo, Aftonbladet och Expressen använder uppgifterna från Piscatus för att tjäna pengar på ”konsulting” och lösnummerförsäljning
 • Slutligen så tjänar Robert Aschberg miljoner på att vara chef över Expo-nätverkets organisationer och Strix Television som använder uppgifter och tjänster från alla organisationerna i nätverket.

Muslimska religiösa ledare predikar krig i Europa
Under en predikan i Al-Aqsa-moskén i Jerusalem riktar en ledande imam, Sheikh Muhammad Ayed, ett budskap till de hundra­tusentals muslimer, varav de allra flesta män, som just nu väller in i EU varje dag.
– Vi ska avla barn med dem, för vi ska erövra deras länder, säger imamen.

Resultatet – tusentals våldtäkter

Expo får alla inkomster från fjärde Milleniumboken – 20 miljoner kr ?
Millennium-trilogin av Stieg Larsson har sålts i över 80 miljoner exemplar och översatts till 30 olika språk. Moggliden AB har tjänat närmare 500 miljoner kronor hitintills. Men redan 2007 var det bestämt att en fjärde Milleniumbok skulle ges ut under 2015. Expo har fått mer 2 miljoner kronor varje år från Moggliden AB fram till 2015. Totalt ca 16-18 miljoner hitintills, samt ytterligare 3,3 miljoner under 2014. Stieg Larssons bror Joakim Larsson berättar att Moggliden AB ger alla intäkter från deras del av royaltyn av den nya Milleniumboken går till tidningen Expo. Första upplagan i världen är häpnadsväckande 2,7 miljoner exemplar. Uppskattningsvis går ca 5-6 kr per såld bok till Expo.
http://www.expressen.se/nyheter/arvet-efter-millennium-mer-an-en-halv-miljard/

Journalisters bedrägliga språkbruk och vinklingar

Alla i Sverige är indoktrinerade av ett bedrägligt språkbruk med omskrivningar för att förändra ditt tanke och synsätt. Val att reportage för att väcka opinion och sympati hos icke förnuftsstyrda utan känslostyrda individer.
Allas lika värde = Felaktig översättning av FNs mänskliga rättigheter ”equal in dignity” och som innebär att alla ska ha lika rättigheter ur socialistiskt tankesätt.
Papperslösa = Illegala invandrare som slängt sina identitetshandlingar, så att de inte ska kunna utvisas. 95% av flyktingarna slänger sina identitetshandlingar innan de anländer.
Utsatta grupper = Människor som utsätter andra för brottslighet
Barnfattigdom = Vuxna med socialbidrag och många barn
Rasistisk = Någon som är kritisk mot invandringspolitiken
Islamofob = Någon som ogillar islams totalitära ideologi.
Integrationspolitik = Ursäkt och dimridå för att dölja att mänskligt beteende och verkligheten inte kan förändras. Politiker har sagt i 40 år att ”integrationspolitiken” varit för dålig och nu ska den förändras.

Socialistiskt språkbruk som har initierats av tankesmedjan, den sk. Frankfurterskolan
http://www.friatider.se/joda-visst-finns-det-en-kulturmarxism

Antirasism = Islamism … i praktiken bland journalister och politiker
Efterlyser Expo liknande organisation som kan granska islamister.
Behövs det en ny organisation som liknar Expo för att granska islamister.
Det skulle väl Expo kunna göra? Nej, glömde visst att Expo, journalister och politiker stödjer islamister, för att destabilisera samhället. Hälften av alla muslimer i västerlandet vill att muslimska sharia-lagar ska införas i länderna. Det finns inget muslimskt land som godkänt FNs mänskliga rättigheter. Muslimer vill ha religiös diktatur framför demokrati.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-foersoeka-foersta-terrorister-stoppa-dem-13774
http://www.varldenidag.se/kommentar/2015/02/16/Dick-Erixon-Det-borjar-likna-kamp-mellan-civilisationer/
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/rasmus-fleischer-granska-salafisterna/

————————————————————————————————————-

Svensk lag skyddar totalitära krafter
Sverige erkänner FNs mänskliga rättigheter och svensk lag har en förhållandevis stark yttrandefrihet, med undantag av några lagar som gör att intoleranta journalister men även totalitära religioner kan gömma sig under, för att utöva makt och undkomma granskning och kritiska åsikter. Tyvärr finns det politiker som vill förbjuda många typer av åsikter.

Expos och medias metodik – häxjakt med politiska lögner
Då Expo, där Robert Aschberg är styrelseordförande, inte kan skicka människor till arbetsläger så är Expos enda ”lagliga” möjlighet att misskreditera meningsmotståndare. Med hjälp av underrättelsetjänsterna kartlägger de eventuella domar, såsom konkurser, rattfylleri, misshandel mm. på meningsmotståndare för att sedan offentliggöra detta i offentligheten ”skampåle”. Samt samtidigt stämpla de som tex är kritiska mot invandringspolitiken eller religioner med falska eller lögnaktiga förtalstillmälen som främlingsfientliga, islamofober eller rasistiska och dessutom associera dem till terrorister som Anders Behring Breivik.
Förhoppningsvis så drar de som blivit uthängda i medias offentliga skampåle undan offentligheten ljus.
Slaget vunnit. En meningsmotståndare mindre, annars händer ofta följande.
Autonoma AFA vänsteraktivister hotar och förföljer sedan personerna med information från AFAs underrättelsetjänst Researchgruppen som har starka band till Expo och Piscatus.
I princip alla Sveriges journalister följer Expos agenda och metodik i varierande grad och har skapat en idiotisering av svenska folket och en ”masspsykos” likt medeltidens häxjakt. Ytterst få är de journalister och politiker som låter förnuftet styra tanke, känslor, tal och skrift.

Totalitära regimers metodik – arbetsläger
Sovjetunionen hade mer än 3000 arbetsläger. Kina har idag 350 arbetsläger dit de som offentligt är kritiska mot regimen kan skickas av polisen, utan åtal eller dom. Kommunistiska , socialistika och fascistiska stater har alltid haft ”arbetsläger” dit regimkritiker och meningsmotståndare har skickats. Miljontals kritiker till regimer har dött i kommunistiska arbetsläger. Nord Koreas komunistiska regim är idag mycket aktiva i förföljandet av regimkritiker och kristna (enligt Open Doors).

Totalitära religioners metodik – förföljelse och terror

Flera islamistiska stater avrättar och fängslar de som är kritiska mot islam och sharialagar. Inget islamistiskt land har erkänt FNs mänskliga rättigheter, då det är förbjudet med dödstraff som följd att lämna islam, tex för en annan religion eller ateism. Beroende på islamistiskt styre kan det vara belagt med dödsstraff eller fängelse. Flera hundra tusen människor mördas årligen av islamister (enligt Open Doors) på grund av kritik och åsikter om islam. Det finns 1,6 miljarder islamistiskt troende i världen. Islam är som världens näst största religion/ideologi är ingen minoritetsreligion som många tror. Att hävda att islam är en minoritetsreligion och inte kan eller får kristiseras ända tills 50% av befolkningen är troende, är ett logiskt moment 22, för då kommer islams totalitära religionssystem aldrig granskas eller kritiseras enligt de hädelse/blasfemilagar som alla islamistiska stater har och vill införa över hela världen. Turligt nog så finns i islam konstruktionen med en dödsfatwa som kan utfärdas mycket fort mot kritiker, vilket Salman Rushdie fått erfara.
Det var kyrkan som år 397 ”uppfann” ordet kättare och använde ordet hädelse för att kunna förfölja de ursprungliga kristna gnostikerna. Tusen år senare så beordrade påven Innocentius III, massmorden på de kristna katarerna. Denna förföljelse har den kristna kyrkan haft som ”tradition” in i modern tid. Det var först 1970 som lagen om hädelse försvann i Sverige, men den ersattes av en liknande lag som idag används av religiösa för att tysta kritik.

FNs Mänskliga rättigheter Artikel 18 säger
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

FNs Mänskliga rättigheter Artikel 19 säger
”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Expo är en antidemokratisk hatsajt!
Sällan har så få psykosocialt sjuka människor lyckats förstöra tillvaron för så många, genom att indoktrinera journalister med socialistisk ideologisk propaganda under täckmanteln ”antirasism” så har polariseringen, segregationen och frustrationen ökat i samhället. Journalister som sedan med medias makt påverkat tanklösa och makthungriga politiker till att rasera en fungerande samhällsekonomi som byggts upp genom årtionden. Politiker som saknar respekt för vad de äldre och tidigare generationer byggt upp och tillåtit en invandringspolitik som tillåter invandring av brottslingar, våldtäktsmän, ekonomiska ”flyktingar” att orsaka enorma kostnader och destabilisera samhället . Dessa egenmäktiga politiker offrar de äldres välfärd och dagens ungas framtid på självgodhetens altare och ger ungdomarna en framtid med bostadslöshet och arbetslöshet. Allt för att kunna kalla Sverige för en humanitär stormakt och för att få ett lite glamour och beundran av ledarna i omvärlden.

Expoiter – Ulvar i fårakläder
Uppståndelsen av en uppdagad sanning är direkt proportionell mot hur djupt lögnen är trodd. Det var inte att hela världen är rund som upprörde folk, utan för att världen inte var platt. När en väl förpackad väv av lögner har indoktrinerats successivt till massorna under generationer, så kommer sanningen att verka helt befängd och dess förespråkare betraktas som galningar. Den som blåögt tror att Trotskijs epigoner och Expos agenda är antirasism och att motarbeta anti-semitism, är djupt vilseledd. Har någon nånsin sett en pro-israelisk vänsteranhängare?

Vänsterextrema ”anti”-rasistiska anarkisters falska agenda
Se den skrämmande filmen om experimentet som visar på mekanismerna om hur en fascistisk organisation kan skapas på mycket kort tid. http://urplay.se/167545
Denna indoktrinering har Expo gjort med naiva, tanklösa svenska journalister under lång tid. Anarki och kaos är det långsiktiga målet under täckmanteln antirasism. Expos hyckleri när det gäller att tydliggöra de starka antisemitiska muslimska krafterna, utan istället stödja dessa, visar att dessa vänsterextrema journalister grunden är antisemiter och rasister.
Expo är en vinstdrivande stiftelse som har alla ingredienserna genom media och mediakontakter, utbildnings och propagandaorganisation, underrättelse och researchtjänst, verkställande terrororganisaton i AFA-rörelserna, men även dina politiskt korrekta bekanta och vänner som inte vågar ifrågasätta eller tänka kritiskt är en del av den vänsterfascistiska Expo-rörelsen utan att veta om det.

Avsikten med denna blogg
Syftet med denna blogg är att upplysa om stiftelsen Expo, en vänsterextrem organisation med rötterna i socialistiska partiet och i den militanta fascistiska vänsterorganisationen AFA och belysa Expos propagandaorganisation i sin helhet och dess kopplingar till militanta vänsterextremister samt hur några nyckelpersoner, Expos Mikael Ekman, brottsdömda AFA ledarna Martin Fredriksson, Mathias Våg och Robert Aschberg är ”spindlarna i nätet” för en stor och avancerad underrättelseorganisation.
Jan Guillou skrev i Aftonbladet 1/1-1996, att Expo arbetar som en ”klassisk underrättelsetjänst” och han om någon vet hur underrättelsetjänster fungerar.

Fakta för denna blog är hämtad och sammanställd från väldigt många websiter, endast med syftet att sammanställa otvivelaktiga fakta om Expo på ett ställe.
(tex den bästa informationen om Stieg Larsson hittade vi på Socialistiska Partiets websida, sammanställd information om Robert Aschberg kommer från huvudsakligen från artiklar i Aftonbladet och allabolag.se)
Mer fakta kommer att läggas till när de blir tillgängliga och tillförlitliga. Inga kommentarer kommer att visas på denna blog, men synpunkter, tips och dokument som påvisar Expo-journalisternas vänsterbakgrund mottages tacksamt.
Vi tackar för inkomna tips om stavfel och några funna faktafel.

Underrättelsetjänsten med hycklare som inte vill granskas
Alla som arbetar för Expo får automatiskt skyddad identitet.
Detta innebär i praktiken att de inte kan granskas för sådant som de granskar alla sina meningsmotståndare. Brott, domar, konkurser betalda böter mm för att sedan göra en nyhet av. Expo tar inga diskussioner eller debatter utan bara indoktrinerar och propagerar, för de vet att deras falska grunder skulle då exponeras.
Expo har själva Sveriges största underrättelseorganisation med deras eget register Expo Research, samarbete med Bonnier Juridik, upplysningsföretaget Piscatus samt halvkriminella Researchgruppen.
Med alla dessa organisationers resurser kan Expo få reda på exakt allt om dig.

Idelogisk bakgrund (förenklat)
Det finns 3 ideologier som i historien som sina ”doktriner” har strävat efter världsherravälde som slutmål. Den kommunistiska ideologin, den nazistiska ideologin och den islamistiska ideologin/religionen. Kommunistiska vänsterextermister ser naturligtvis de med nazisistiska sympatier som fiender av historiska skäl. Hitler angrep kommunistiska Sovjetunionen så nazister är fiender. Hitler mördade judar med sin rasideologi. Alltså blir även judar vänsterextremisters vänner. Min fiendes fiender är mina vänner är logiken, om det nu finns någon logik i känslor. Steget till anti-semitism och anti-rasism blir då inte långt. Araber och islam har historiskt aldrig haft någon konflikt med kommunismen, så vänsterextremister är i praktiken pro-muslimska. Dock ogillar muslimska grupper Expo, då Expo avslöjar antisemitism och stöds av inflytelserika personer med judisk börd. (Se Ekonomi)
Andra världskrigets ideologiska krig, röd-makt/kommunismen mot vit-makt/ national socialismen pågår fortfarande. Betänk att kommunismen, socialismen och nazismen med dess ledare Marx, Lenin, Trotskij, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Kim Jong Il mfl kommer från samma tankesmörja som skapat så mycket våld, folkmord och lidande under hundra år. Hur många av idag levande och ledande kommunister har inte hyllat dessa massmördare för drygt 20 år sedan.
Fråga er också varför de statskommunisktiska länderna Ryssland och Kina i princip alltid lägger in veto i FNs säkerhetsråd mot sanktioner och direkt stöder diktaturer i världen.
Expo är röd-makt rörelsens propagandacentral och underrättelsetjänst.

Stiftelsen Expo – De dolda judehatarna
Expo är i grunden en vänsterextrem privat stiftelse med syfte att kartlägga och i artiklar demonisera personer som de vänsterextrema grundarna och anhängare ser som sina politiska fiender eller de som har kritiska synpunkter på den förda invandringspolitiken. Men har någon sett en pro-judisk eller pro-israelisk artikel på Expos sida?
Stiftelsens medarbetare med dess starka kopplingar till militanta underorganisatationer läcker sedan uppgifter om personer till den militanta delen av vänsterrörelsen, som på klassiskt facistiskt maner (jämför med Hitler Jugend, Maos Rödgardister eller Putins Nasji) hotar, trakasserar och förföljer enskilda personer, inte endast de med rasistiska eller nazistiska sympatier utan också de med konservativa , liberala eller nationalistiska åsikter. De många avhoppen från Sverigedemokraterna är en tydlig vittnesbörd om detta. Samma fanatism som drev Taimour Abdulwahab och Anders Behring Breivik att utföra sina vansinnesdåd, driver också vänsterextrema och Expomedarbetare i deras ansträngningar att tysta invandringskritiska åsikter. Fanatism utan förnuft och eftertanke. Fanatism som har sin grund i rent själviska syften eller psykiska störningar samt ett dolt judehat.

Nu får det vara nog. Låt oss ta Expo till vägs ände. Skicka ett mail

MediaCreeper


Creeper

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar